Om kirken

Valgmenighedens bekendelsesgrundlag er Folkekirkens evangelisk-lutherske, dvs. Bibelen, Den apostoliske, Den nikænske og Den athanasianske Trosbekendelse samt Den augsburgske Bekendelse og Luthers Lille Katekismus.