Bankoverførsel

Du kan give en gave ved at overføre direkte til kirkens bankkonto.

Danske Bank Reg.nr. 1551 Kontonr. 10126312

IBAN - nr.: DK4830000010126312 ,SWIFT: DABADKKK

Gaven er fradragsberettiget ifl. ligningsloven

MobilePay : 68 75 68

Betalingsservice

Yderligere kan du også støtte kirkens arbejde ved at klikke på knappen ”DONER” og udfyld skemaet. Herved bliver

du automatisk tilmeldt vores betalingsservice.

Gavebrev

Valgmenigheden Church of Love er godkendt til at modtage gavebreve. For nærmere oplysning eller ønsket om at få en gavefolder tilsendt, er du yderst velkommen at kontakte os.

Tegner du et gavebrev forpligter du dig i 10 år til at give valgmenigheden Church of Love et fast årligt beløb. Du kan vælge at betale én gang eller i rater i løbet af året, ligesom ordningen kan tilmeldes Betalings Service.

Arv og testamente

”At investere fornuftigt er en god visdom”!

Derfor er det altid rart, at man investerer i det, man har kæmpet for, og man synes er værd, der kæmpes for. Valgmenigheden Church of Love ønsker at modtage arv og testamenter fra mennesker, der gerne vil være med til at bringe evangeliet videre til de næste generationer.

Arveindtægter har stor betydning for valgmenigheden Church of Loves muligheder for at fortsætte med evangeliets udbredelse blandt alle folkeslag og primært muslimer her og i udlandet.

På den måde kan den sidste gave fra et menneske, der har levet sit liv, være med til at give andre mennesker et værdigt, rigt og evigt liv i Kristus.

Valgmenigheden Church of Love er fritaget for boafgift uanset om der er tale om små eller store arvebeløb. Overvejer du at oprette et testamente, er valgmenigheden Church of Love meget gerne behjælpelig med juridisk bistand.

Skatteregler

Det er muligt at opnå fradrag på selvangivelsen efter ligningslovens § 8 A.

Fradragsregler for gavebrev,§ 12,stk. 3:

• Man opnår fuld fradragsret på gaver.

• Den årlige fradragsberettigede gave kan højst udgøre 15 % af yderens personlige indkomst. Gaver på indtil 15.000 kr. kan dog altid fradrages fuldt ud.

• Gavebrevet er juridisk bindende, og bidragsyder er forpligtet til at foretage indbetaling inden hvert kalenderårs udgang.

• Kopi af gavebrevet skal vedlægges selvangivelsen for det første år, hvori der foretages fradrag. Derefter vedlægges alene en kvittering for årets indbetaling. Valgmenigheden Church of Love sender i begyndelsen af året en opgørelse over indbetalt beløb for det foregående år. Hvis gavebrevet har en værdi, der overstiger 15.000 kr. pr. år, gælder særlige regler. Valgmenigheden Church of Love oplyser om disse regler i forbindelse med indgåelse af gavebrevet.

Automatisk indberetning af fradrag:

Alle indsamlingsorganisationer skal indberette alle gavebeløb til SKAT, hvilket betyder, at den enkelte givers samlede beløb automatisk vil fremgå af selvangivelsen. Ønsker du at benytte dig af fradragsmuligheder, skal valgmenigheden Church of Love bruge dit CPR-nummer, som behandles 100 % fortroligt og videregives kun til SKAT.

Oplys derfor venligst dit CPR-nummer ved at påføre det din indbetaling eller via telefon, brev eller e-mail.