top of page

Den årlige generalforsamling med efterfølgende fællesspisning

Lørdag den 02. september kl. 16:00 holder valgmenigheden sin årlige generalforsamling med følgende dagsorden. Alle er velkomne :-)


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning ved bestyrelsen

4. Årsberetning ved valgmenighedspræsten

5. Godkendelse af regnskab og budget

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt


Efter mødet spiser vi en orientalsk måltid sammen, som kirkens køkkenfolk vil tilberede for os.Comments


bottom of page