top of page

Church of Love

Valgmenigheden Church of Love er Danmarks første anderkendte
Evangelisk-Luthersk migrantmenighed med flest konvertitter fra islam.
Vissenbjerg-1.jpg

Church of love

Valgmenigheden Church of love begyndte som missionsbevægelse i 1997, og blev i 2014 omdannet til valgmenighed. Kirkens formål er at missionere blandt muslimer og andre søgende, og etablere/styrke et tillidsfuldt menighedsfællesskab for mennesker i alle aldre og livssituationer.
 

Menigheden består af mange nationaliteter. Fælles for dem alle er det kristne menneskesyn, og ønsket om at være en del af et kirkeligt fællesskab.
 

I fællesskabet samles menigheden om et liv i Gud og for Gud, og med frimodighed til at være sig selv og bruge sig selv med de evner og ressourser, Gud har givet den enkelte.
 

Valgmenigheden Church of Love har etableret sig i egne lokaler i Vissenbjerg siden december 2017, og har desuden menigheder i flere storbyer i Danmark.

Massoud og flag.jpg
bottom of page