top of page

Historie

Valgmenigheden Church of Love begyndte som en lille missionsbevægelse i Odense i 1997 og i dag er den vokset til Danmarks første migrant-valgmenighed under Folkekirkens vinger.
Mor Eghbal-2-Medium.jpg
Massoud-4-Medium.jpg
IMG_6595.JPG

Historie

En lille gruppe iranere samledes en tidlig eftermiddag hos den ældste af dem alle. En ældre iransk kvinde ved navn "mor Eghbal". En kvinde, som i starten af sine godt 60 år mødte Jesus i sit liv.
 

Den lille gruppe iranere mødtes cirka én gang om måneden for at bede Herren om en vækkelse iblandt nydanskerne. Efter mange bønner og møder kom "mor Eghbal" i kontakt med den lokale frikirke i Odense, og i mellemtiden blev hendes søn (Massoud) frelst og senere hen døbt i samme kirke.
 

Massoud var uddannet forretningsmand og drev på daværende tidspunkt sin egen virksomhed, da Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm og kaldte ham til tjeneste. Herefter søgte Massoud forbøn og støtte i kirken, og det fik han.
 

Lederne i menigheden velsignede arbejdet og bemyndigede Massoud med bøn samt håndspålæggelse, så han i kraft af Helligånden kunne forkynde Kristendommen for nydanskere. Dette blev fundamentet for missionsbevægelsen Church of Love, som siden 1997 har haft missionsaktiviteter med gudstjenester, missionsstævner, lederkonferencer etc. og samt husmenigheder for hovedsageligt iranere og afghanere i Danmark.
 

I 2001 begynder Massoud at læse teologi på Århus universitet, og i 2010 blev han endelig færdiguddannet som Cand.Theol. fra Århus universitet og efter pastoralseminariet ordineres han i september 2011 i Folkekirken med et landsdækkende pastoral ansvar for samarbejdet mellem migrantmenighederne og Folkekirken i et ny lanceret projekt (Folkekirkens Migrantarbejde) financierert af Fyns Stift og Ole Kirkes Fonden med tilknytning til Sct. Hans Kirke i Odense.
 

Onsdag den 15. september 2014 blev missionsbevægelsen Church of Love anderkendt af kirkeministeriet som Danmarks første migrantvalgmenighed med pastor Massoud Fouroozandeh som præst.

Brevet fra kirkeministeriet den 06. oktober 2014:

Da betingelserne for anerkendelse af valgmenigheden således er opfyldt, anerkender ministeriet herved Church of Love som valgmenighed i Folkekirken. Anerkendelsen har virkning fra 15. oktober 2014. Ministeriet stadfæster fra samme dato Massoud Fouroozandeh som præst for valgmenigheden Church of Love.
Ministeriet henleder opmærksomheden på, at valgmenigheden skal føre en fortegnelse over menighedens medlemmer, samt at det påhviler valgmenighedens bestyrelse at afgive indberetning til kommunernes folkeregistre om enhver indtrædelse i og udtrædelse af valgmenigheden, jf. § 6 i valgmenighedsloven sammenholdt med cirkulæreskrivelse nr. 5 af 6. januar 1988 om registrering af valgmenighedsmedlemmer.

 

Med venlig hilsen

Marianne Jelved

"Ny folkelighed kræver ny kirkelighed"

Præsten Massoud Fouroozandeh
bottom of page