top of page

Mission

"Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." Matt 28,19-20
IDMI4385.JPG

Vores mission

Da missionsbefalingen stadig er lige så vigtig, som den var for over 2000 år siden, og dermed også gældende i dag, arbejder valgmenigheden Church of Love helt målrettet for en kristelig integration iblandt nydanskere ved at fortælle dem om "Livets ord". Alle skal vises vejen og have mulighed for at tage imod Jesus Kristus som deres personlige frelser.

 

Vi tror, at mission og sendelse er begrundet i Guds eget treenige væsen, i faderens opsøgende kærlighed over for verden gennem Kristi komme og ved Åndens udgydelse (Missio Dei). Derfor er mission et udtryk for, at Gud elsker sin skabning og ønsker at forenes med den. Kirkens karakter af at være sendt til verden skal derfor forme og gennemstrømme kirken til at stå fast og afspejle det kald og kærlighed.

 

Eftersom menighederne i valgmenigheden Church of Love hovedsageligt består af konvertitter, er det os nærliggende i første omgang at have fokus på mission blandt muslimer. Det vil sige folk fra Mellemøsten og øvrige muslimske lande. Men dette udelukker os ikke af missionen blandt andre nationaliteter samt etniske danskere.

Siden stiftelsen af Church of Love har vi arbejdet med den metafor, at vi ikke er en "ghetto-kirke", men et indslusningsredskab. Vi skal fungere som en lille gummibåd, der skal samle, hjælpe og sejle nydanskerne ind til det store hangarskib (deres sognekirke), når de er klare til at blive integreret i deres lokale kirkesamfund.

 

Heldigvis er vi i dag vidner til, at vores mission er lykkedes. Hundredvis af vores nydanske borgere - ofte med muslimske baggrund fra hele landet – har først været i kontakt med Church of Love. Her har de fået kendskab til kirken og kristendom, modtaget dåbsoplæring på deres modersprog og i dag er de døbt og er aktive medlemmer af deres lokale Folke- eller Frikirke. 

bottom of page