søn. 08. aug. | Vissenbjerg

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling/menighedsmøde.
Man kan ikke længere tilmelde sig
Generalforsamling 2021

Tid & sted

08. aug. 13.30 – 18.50
Vissenbjerg, Østergade 11D, 5492 Vissenbjerg, Danmark

Om eventet

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning ved bestyrelsen

4. Årsberetning ved valgmenighedspræsten

5. Godkendelse af regnskab og budget

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Evt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Del denne begivenhed