top of page

søn. 08. aug.

|

Vissenbjerg

Generalforsamling og Menighedsmøde

Billetter sælges ikke
Se andre events
Generalforsamling og Menighedsmøde
Generalforsamling og Menighedsmøde

Tid & sted

08. aug. 2021, 13.30 – 14.30

Vissenbjerg, Østergade 11D, 5492 Vissenbjerg, Danmark

Om eventet

Generalforsamling i valgmenigheden Church of Love

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har betalt bidrag. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre vedtægterne siger noget andet. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning ved bestyrelsen

4. Årsberetning ved valgmenighedspræsten

5. Godkendelse af regnskab og budget

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10 Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, højst 5 medlemmer inkl. valgmenighedspræsten, som er født medlem. (Ændret ved ekstra ord. Generalforsamling jan 2017) Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning af menigheden på generalforsamlingen for en funktionsperiode på 2 år. Der er 2 medlemmer på valg hvert år, og genvalg er muligt. De opstillede medlemmer, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge, de opnår stemmetal til. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være ægtefæller eller have familiære relationer til andre bestyrelsesmedlemmer eller præsten i første led.

Del denne begivenhed

bottom of page