Slider

Hvad er vores værdier og mission?

Vi har i de senere år oplevet, at de kristne værdier i Danmark er kommet under pres. Church of Love ser det derfor som sin opgave, at formidle disse værdier til især nydanskere, som kommer fra lande, hvor værdier som tolerence og lighed har dårlige vilkår.
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Bestyrelsen

113
Massoud Frouzandeh
Præst og Formand
112
Reza Kaveh
Næstformand
111Laili S Kohlan
Bestyrelsesmedlem

View All