CHURCH OF LOVE

Hvad er vores værdier og mission?

Vi har i de senere år oplevet, at de kristne værdier i Danmark er kommet under pres.
Church of Love ser det derfor som sin opgave, at formidle disse værdier til især nydanskere, som kommer fra lande, hvor værdier som tolerance og lighed har dårlige vilkår.
 
 

Kontakt os

Valgmenigheden Church of love
Østergade 11D, 5492 Vissenbjerg
Fyn-Danmark

 

0045 40532523

 

kontakt@churchoflove.dk

Quick links